Skip to content
Ingrid Appelbom Karsten

“Man vandrer rundt i denne parken, dvs “Fondation Maeght” der skulpturene er integrert i omgivelsene på en spennende måte og hvor man opplever både intellektuell og visuell stimulanse av noen av verdens mest kjente moderne kunstnere”.Ingrid Appelbom Karsten

***

Ingrid Appelbom Karsten –  Grunnleggeren av Karsten Kulturreiser

 

Ingrid Appelbom KarstenEtter maler-studier ved Academie Julien og fransk kunst og arkitektur ved Ecole de Louvre og Sorbonne i Paris, har jeg studert arkitektur i Trondheim, København og i Stockholm. I Stockholm hvor jeg og min familie bodde i over 20 år har jeg også studert kunsthistorie og tok en mastergrad der.

Livet i Stockholm

Her stortrivdes jeg og ble heldigvis antatt som forsker ved Stockholms universitet, hvor jeg i flere år mens barna var små, bedrev forskerutdannelse med spesialisering innenfor europeisk arkitektur- og byforståelse, byplanhistorie, retaureringsteori og bygningsvern med analyse og metodeutvikling.
Spesielt var jeg en tid opptatt av italiensk kulturminnevern i Roma og gresk bygningsven i Athen. Men under denne perioden, dvs på 1970 -80 tallet, med klare grenseskiller mellom Vest- og Østeuropa, kom jeg og min familie kontakt med arkitekter, byplanleggere og andre forskere som hadde flyktet fra sine hjemland i Øst-Europa og som kunne fortelle om sine hjemland, sine byer og deres utvikling og hva identitet virkelig var for dem og hva tapet av tilhørighet betød. Må også nevne motstandsbevegelsen Charta 77 (med bla medlemmer som V. Havel, M. Kundera etc.), som hadde ett av sine viktige hovedseter i Stockholm ved denne tid.

 

Polen, Tjsekkoslovakia, Ungarn og Doktorsdisputasjonen

Gjennom det norske Utenriksdepartement fikk jeg stipendier til både Polen, Tjsekkoslovakia og Ungarn som etter hvert resulterte i min doktoravhandling, «Minnesmerket en del av vår identitet. Gjenoppbygging, revaluering og regenerasjon av historiske byer i Polen og Tsjekkoslovakia» (1987). Doktorsdisputasjonen med stor middag etterpå på den berømte fiskerestauranten i Østermalms Saluhall som senere også ble feiret i Blå Hallen i Stockholms Stadshus, avsluttet min lykkeligste tid i mitt liv.

 

Min integrasjon av fagkompetanse innenfor arkitektur, identitet og miljø, kulturminnevern og kunst har siden preget meg som menneske.

Arbeidet som arkitekt og planlegger

Jeg har arbeidet som arkitekt og planlegger i et antall år i Oslo kommune og arbeidet innenfor ulike planhierarkier, med kommunedelplan, område- og reguleringsplaner, med bylandskapanalyser, kulturhistoriske bygningsmiljøerog med  arkitektur og identitetspørsmål.
Har også vært tilknyttet Chalmers tekniske høyskole og universitetet i Gøteborg i lengre og kortere perioder.  Ved Chalmers ble jeg tilerkjent professorkompetanse med spesialisering «Stadsvård», som på norsk må oversettes med vern, fornyelse og byutvikling. Dette svenske begrepet synes jeg er flott og som jeg er stolt av å ha arbeidet med. På universitetet arbeidet jeg med «Kulturvårdande planering», som har med plasser – rom, bygninger, form, estetikk, karakter, morfologi å gjøre. Det er jeg også stolt av å ha arbeidet med.

 

Rådgiver for masterutdannelsen av fysiske planleggere i Sverige

Jeg har siden noen år tilbake vært rådgiver for masterutdannelsen av fysiske planleggere i Sverige. Det er et nytt felt, hvor man må tenke litt annerledes og det er både lærerikt og interessant. Jeg er også med i et internasjonalt prosjekt som Europarådet har bedt om, «Reconstruction Europe», dvs. hvordan man på forskjellige måter definerte byutvikling i de byer som ble skadelidende etter 2. verdenskrig i Europa. Noen land tok vare på de restene som var igjen, mens andre rev det som sto tilbake og erstattet med helt nye strukturer. Det er konsekvensene av disse tiltak som er interessant å vurdere nå i ettertid og som Europarådet er interessert av og som man bør kunne lære noe av i dagens byutviklings-situasjon.

 

Har alltid vært opptatt av formidling av kunnskap

Jeg må også få nevne at jeg alltid har vært opptatt av formidling av kunnskap og av den grunn arrangert flere studiereiser for universitet og høyskoler. Da jeg var leder for Venneforeningen for Museet for Samtidskunst her i Oslo, ledet jeg flere studiereiser med arkitektur– og kunstforståelse som tema til både Bilbao, Krakow, Praha og Kina.

 

Kom i kontakt med Ingrid: