Skip to content

Om oss i Karsten Kulturreiser

Om Karsten Kulturreiser

 

Hva vil karstenkulturreiser.no fokusere på

Kulturen i Europa og de europeiske byer har jeg et helt spesielt forhold til. Dette gjelder både historie og nåtid. Karsten KulturreiserArkitektur i en eller annen utforming omgir oss alle til daglig og utgjør en viktig del av våre omgivelser. Arkitekturen setter oss i stemning enten vi nå tolker disse som positive eller negative elementer og tegn. Det viser seg at bevisstheten om arkitekturen og kvaliteten i de fysiske omgivelser er voksende i befolkningen generelt. Men hvordan bedømmer man kvalitet og hvilke kriterier ligger til grunn?

Også interessen for kunst i sin alminnelighet er i dag stor og voksende som i sin tur har ført til etterspørsel på kunnskap, både om selve kunstobjektet, men også om kunstneren som har produsert det og den samtid kunstobjektet ble produsert i. En introduksjon til kunsten verden kan da også være en «kick» for senere å samle og investere i kunst.

Kulturreiser i kombinasjon med forelesninger/kurs

Er du interessert i å forstå og lære deg mer om arkitektur og bymiljøer, kulturminnevern og kunst, da bør du melde deg på noen av de kulturreiser i kombinasjon med forelesninger/kurs som her presenteres, der formidlingens hovedide ligger i det  interaktive møte  mellom arkitektur, kulturminnevern og kunst.

 

Kort om grunnleggeren av Karsten Kulturreiser

Ingrid Appelbom KarstenEtter maler-studier ved Academie Julien og fransk kunst og arkitektur ved Ecole de Louvre og Sorbonne i Paris, har jeg studert arkitektur i TrondheimKøbenhavn og i Stockholm. I Stockholm hvor jeg og min familie bodde i over 20 år har jeg også studert kunsthistorie og tok en mastergrad der.

Her stortrivdes jeg og ble heldigvis antatt som forsker ved Stockholms universitet, hvor jeg i flere år mens barna var små, bedrev forskerutdannelse med spesialisering innenfor europeisk arkitektur- og byforståelse, byplanhistorie, retaureringsteori og bygningsvern med analyse og metodeutvikling. Les mer om Ingrid..

 

Min integrasjon av fagkompetanse innenfor arkitektur, identitet og miljø, kulturminnevern og kunst har siden preget meg som menneske.  

 

Sjekk ut våre tilbud